úterý 1. října 2013

Byl jednou jeden...

Byl jednou jeden domeček...
Little house. 


     ... vyrobený z papíru.
     ... made of paper. 

     Takhle:
     Like this:   

     Abraka dabra...

5 komentářů: